Nahoru

Individuální dotace

POSKYTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ Z ÚZEMNÍHO ROZPOČTU MĚSTA BYSTRÉ

Město Bystré oznamuje občanům a organizacím, že přijímá žádosti k poskytnutí „individuální dotace“ z rozpočtu města Bystré. Jedná se o finanční podporu sportovních, kulturních, společenských, sociálních a spolkových aktivit včetně práce s mládeží. Žadatelem může být spolek, sportovní klub, nezisková organizace, obecně prospěšná organizace i občan.

O tuto dotaci lze žádat v průběhu celého roku do vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Žádosti o poskytnutí dotací jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách www.bystre.cz (formuláře), nebo v tištěné podobě v kanceláři sekretariátu města Bystré a v informačním centru.

V žádosti musí být jasně stanoven účel pro poskytnutí individuální dotace. Na přiznání individuální dotace není právní nárok. O poskytnutí individuální dotace bude rozhodovat Rada města Bystré, v částce nad 50.000 Kč Zastupitelstvo města Bystré. Žádosti doručené do 31.3. daného roku, budou posuzovány na nejbližším zasedání Rady města Bystré, nebo Zastupitelstva města Bystré, další po doručení v průběhu letošního roku.

 

 
 
Powered by Phoca Download