Rybník Rebeka

Rebeka je v pořadí pátým rybníkem na Bysterském potoku. Nejčastěji je nazýván Rebeka podle hraběnky Marie Rebeky. Dříve byl označován jako rybník Dolní, Židův, také Pod Chmelnicí. Jeho výměra je 0,8 ha. Pod hrází rybníka byla v domě čp. 191 zřízena vrchnostenská palírna a vyráběl se zde líh a likéry. Obyvateli tohoto domu byli i židovští občané Bystrého, kteří zde měli svoji modlitebnu. Později zde vznikla ševcovská i tkalcovská dílna. Do roku 1928 dům patřil velkostatku k ubytování svých řemeslníků i úředníků. 

Vytisknout E-mailLogo hrad Svojanovgeofun

 

ksm

sjezdovky

ski-bystre

csks